Wie?

warner imminkWarner Immink, graag raak

Als expert in organizational & urban learning verweef ik de thema’s ondernemerschap, eigenaarschap, team- &talentontwikkeling in de opdrachten die ik uitvoer.

Mijn inspiratie vind ik waar individuele groei en teamontwikkeling hand in hand gaan en waar ik kan bijdragen aan een samenleving die weer meer gericht is op samen.

Mijn specialismen zijn Management Development, Team Development en Personal Development. Ik richt me op het laten floreren van talent binnen teams en buurten.

Het is voor mij vanzelfsprekend dat ik de laatste inzichten in brein, wilskracht, veranderkunde, sociaal constructivisme en organisatiedynamica wil verkennen, verdiepen en toepassen met de collega’s en jongeren waar ik mee werk.

Floreren als rakeling

Ik krijg groepen en individuen, jongeren & ouderen, in beweging doordat ik een waarnemende en waarderende blik combineer met humor en een energieke en creatieve aanpak.

Stelselmatig zet ik de kracht in van Feed Forward (Marshall Goldsmith), gekoppeld aan de vragen van Martin Seligman: What went well & Why? De ordening van denken op basis van vier van de zes denkhoeden van Edward de Bono verrijk ik met werkwijzen vanuit Theory U van Otto Scharmer.

In een ‘goed gezelschap’ van leermeesters en gezellen kom ik tot bloei. Binnen dat gezelschap treed ik op als rakeling, waarlangs de ontwikkeling van talenten binnen teams zich versnelt. Ik heb het meeste effect als ‘embedded advisor’ of teamcoach. Meewerkend maak ik werk van leren en creëer ik met de mensen waarmee ik werk waarde-ontwikkeling voor ieder voor zich, voor het team, de organisatie, de buurt, de school.

Warner Immink, rakeling