Rake interventies in het werk

Werk maken van leren

Mensen ontwikkelen hun vakmanschap vooral in het werk, in samenwerking en wrijving met collega’s, in ontmoetingen met klanten, cliënten, gasten, burgers, reizigers, leerlingen.

Mijn keuze voor de locatie van rake leerinterventies is daarom simpel: op het werk, tijdens het werk.

Als we samen op het werk zijn, kunnen we daar werken aan groei en ontwikkeling, individueel en als team. Dan verliest niemand kostbare werktijd, want het werk gaat gewoon door.

Time-out voor leren

Ik leer je tussentijd en ademruimte te maken tijdens je werk. Deze korte time-outs bieden gelegenheid om te sparren over wat werkt en niet werkt, wat er te leren valt. Wat je je voorneemt, kan je direct toepassen op het volgende moment in het werk.

Als er werkoverleg is, of briefings voor af na de dienst, ben ik daar ook graag bij. Ik prikkel jullie om op deze momenten bewust “werk te maken van leren”, zoals ik dat bij EMC Leren in Bedrijf  leerde. Aan de hand van werkervaringen van de dag, dienst, shift, daag ik jullie uit een spade  dieper te graven, scherper stil te staan bij het vakmanschap en wat hier van elkaar te leren is. We maken afspraken hoe je in een volgende dienst met kleine stappen je vakmanschap verdiept, elkaar leert coachen en uitdagen.

Mijn werkzame aanbod voor lerende organisaties

Lees hier meer over mijn aanbod: BOW Bewust Ontwikkelingsgericht Werken & drie rake interventies

70-20-10 leidt tot 100% performance

In bovenstaande is duidelijk dat ik in het begrippenkader van “70-20-10 Performance” vooral met jou en je team werk in de 70% van de tijd dat iemand het vakmanschap ontwikkelt: tijdens het echte werk. Ik leer je de Oeps- & Aha-momenten vast te pakken. Want maar al te vaak vaak verdampt zo’n krachtig leermoment. Ik leer jou en je team hierbij echt stil te staan en als team er van te leren.

Ik ondersteun jou en je team ook graag tijdens werkoverleg (20% van je vakmanschap ontwikkel je tijdens overleg met collega’s). Deze momenten die over werk gaan help ik teams te verrijken met een gedachtenwisseling over leren in het werk. Samen creëren jullie effectieve ‘ontwikkelruimte’, zoals Karin Derksen dat zo mooi noemt. Vanuit vier dimensies maken jullie werk van leren:

  1. Hoe reflecteren we samen kort en gericht?
  2. Hoe voeren we de goede dialoog over werk & leren?
  3. Hoe organiseren we dit moment en bewaken we de gemaakte werkleerafspraken?
  4. Wat pakken we echt op voor de toekomst van morgen, de volgende dienst?

Performance & Health

Het gaat mij niet alleen om performanceverbetering. Ik voeg graag aandacht voor Health toe. Mentale gezondheid & fysieke gezondheid zijn van belang om de betrokkenheid en bevlogenheid van jou en je teamleden verder te vergroten. Ik nodig jullie uit tijd te nemen voor leren & ontwikkelen, elkaar te complimenteren en oprecht te bedanken, medelevend in hoge verbinding te werken met je klanten, tussenruimte en ademruimte vorm te geven. Deze activiteiten helpen om jullie gezondheid en herstelvermogen verder te vergroten. Ook hier lever ik graag een bijdrage aan.