Rake inspiratiebronnen

Van kwetsbaar naar raakbaar

Anne van de Graaf, een dierbare collega bij EMC Leren in Bedrijf, gaf me in overweging om het woord ‘kwetsbaarheid’ achter me te laten en ‘raakbaarheid’ te gaan gebruiken. Ik aarzelde aanvankelijk met dit nieuwe woord. Meer en meer ervaar ik dat hersens en harten zich verder openden in raakbare leerwerksituaties. Dan is er sprake van diep leren, diep ervaren, diep raken.

Ik treed binnen teams op als rakeling. Klik hier voor een toelichting op het begrip rakeling.

Inspiratiebronnen

Aalt Aalten leefde me voor dat de drie kernwoorden van het menselijk bestaan alleen in de goede volgorde krachtig werkzaam zijn.

Zijn, Doen, Hebben.

Als je mag zijn wie je bent, dan doe je vanzelf goed wat je doet, en heb jij en je omgeving wat van waarde is.

Frederic Laloux kiest hiervoor de term ‘heelheid’: je zet al je ervaring, intuïtie en menszijn in op je werk. Dit leidt tot sterk teamwerk en nauwe verbinding met de mensen waarvoor je het werk doet.

Otto Scharmer ontwikkelt het gedachtengoed van Rudolf Steiner verder uit voor de eenentwintigste eeuw. In zijn boek Theory U pleit Scharmer voor een Open Mind, Open Heart en een Open Will als je als team samen aan de toekomst wil bouwen. De combinatie van deze drie leidt tot een hoge mate van ‘presence’: raakbare aanwezigheid van alle betrokkenen. Helder denken, helder voelen en een diepe wilskracht zijn de bronnen voor onomkeerbare veranderingen.

De kracht van raakbaarheid

Brene Brown is bekend door haar Ted Talk over “The Power of Vulnerability”. In het Nederlands is gekozen voor de vertaling: de kracht van kwetsbaarheid. Het zal duidelijk zijn dat ik liever gezien had dat haar inzichten waren gebundeld onder de werktitel: de kracht van raakbaarheid. Zij stelt vast dat moed, mededogen en medeleven, gekoppeld aan een hoge mate van verbinding mensen in staat stelt door te pakken na moeilijke levenssituaties.

Freek de Jonge roept ook tot raakbaarheid. Hij inspireert me met zijn eenvoudige zinnetjes uit de voorstelling De Komiek:
Ik zei: “ik wil mijn vuisten ballen.” Iemand zei: “open je hand.”
Ik zei: “ik ben bang door de mand te vallen”. Iemand zei: “er is geen mand”

Graag onderzoek ik met jou en je team de kracht van raakbaarheid, van momenten zonder mand, samen, in het werk, in ontwikkeling.